کویر چهار طاقی

بیش تر و شاید تمام کویر های استان قم در سمت شرق استان هستند از جمله این کویرها (1) می توان به کویر سیاه کوه غربی و کویر مسیله و …اشاره کرد. فاصله قم تا سیاه کوه غربی در حدود ۶۰ کیلومتر می باشد که قسمت اکثر آن در استان تهران قرار دارد و بخش جنوبی آن در شرق استان قم می باشد که از سمت غرب به کویر مسیله متصل می شود.

از دیگر کویر های استان می توان به این موارد اشاره کرد:

کویر چهار طاقی(2)
کویر قره چای(3)
کویر نمک
پیشنهاد می کنم ، مطلب قبلی که در مورد کوه خضر می باشد مطالعه شود.

1- در اینجا درباره درباره درآمد ایران از کویرها و بیابان ها توضیح داده می شود.

2- در اینجا درباره اعجاز طبیعت چهار طاقی و چاله سنبک آران و بیدگل توضیح داد می شود.

3- این مطلب درباره مردن کویر قره چای توضیح می دهد.
برچسب‌ها: کویر سیاه کوه غربی , کویر های شرق استان قم , کویر مسیله